Automatyka budynkowa to segment automatyki przemysłowej zajmujący się automatyzacją funkcji użytkowych, które posiadają domy, mieszkania, hale przemysłowe jak i też obiekty użyteczności publicznej.
Sterowanie tymi procesami to wygoda użytkowania ale przede wszystkim to realne oszczędności energii a tym samym niższe koszty użytkowania.
Automatykę budynkową często nazywa się "instalacją inteligentą" (inteligentny dom, inteligentny budynek) gdyż dzięki odpowiej konfiguracji systemu część funkcji użytkowych realizowana może być automatycznie w zależności od informacji jakie otrzymuje z otoczenia.

Elementy Inteligentnego budynku.
Sterowanie pomieszczeniami - nowoczesne systemy do indywidualnego sterowania pomieszczeniem spełniają cały szereg funkcji w budynku: zapewniają optymalną temperaturę wnętrz, w zależności od pozycji słońca czy pogody, podnoszą lub opuszczają osłony przeciwsłoneczne oraz wyłączają oświetlenie, kiedy staje się ono zbędne.
Sterowanie oświetleniem - idealnie zaprogramowany system sterowania oświetleniem pozwala stworzyć w pomieszczeniu nastrojową atmosferę, zapewniającą dobre samopoczucie osób w nim przebywających - ale nie tylko. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja oświetlenia pomieszczeń i budynku w sposób zapewniający oszczędność zużycia energii. Sterowanie oświetleniem w zupełnie nowym świetle: od zwykłego załączania i regulacji natężenia oświetlenia, przez sterowanie w zależności od ilości światła dziennego, po kompleksowe układy do utrzymywania stałego oświetlenia.

Sterowanie pogodowe - w zależności od warunków pogodowych system pozwala na ochronę wnętrze budynku przed wiatrem, opadami czy nadmiernym nasłonecznieniem co jest uciążliwe dla użytkowników oraz ma szkodliwy wpływ na meble i rośliny.

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją - W ostatnich latach znacznie wzrosły wymagania dotyczące redukcji zużycia energii w budynkach. Pociąga to za sobą potrzebę stosowania kompleksowych rozwiązań, obejmujących oprzęt i oprogramowanie do regulacji i sterowania temperatury wewnętrznej.Aby osiągnąć trwałą redukcję kosztów energii, niezbędna jest adekwatna do potrzeb, efektywna regulacja i sterowanie urządzeniami grzewczymi: dzięki temu zarówno użytkownik może mieć realny wpływ na zużycie energii, na przykład poprzez wyłączanie urządzeń, które nie są aktualnie używane lub dopasowanie temperatury pomieszczeń i czasów pracy do rzeczywistych czasów użytkowania. Możliwość automatycznego sterowania ogrzewaniem i wentylacją podnosi komfort przebywania w budynku i poprawia klimat oraz ogranicza koszty eksploatacji i zmniejsza zużycie energii.
Ryl Engineering Sp. z o.o. posiada certyfikat autoryzowanego instalatora systemów automatyki budynkowej F&Home Radio.

Odpowiednio skonnfigurowany system automatyki budynkowej to niski koszt inwestycji przy funkcjonalności dobranej do potrzeb użytkownika.

Wygoda użytkowania oraz oszczędności wynikające z optymalizacji pracy to atuty, w które warto zainwestować.

Zapraszamy do kontaktu, wstępną wycenę systemu odpowiednią do wymagań użytkownika wykonamy bezpłatnie.